Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.

Het gebeurt vaak dat partijen zelf hun conflict niet kunnen oplossen, omdat ze er te veel in verwikkeld zijn. Voor wie snel een oplossing wil en een goede verhouding met de andere partij even belangrijk vindt als een goede oplossing kan kiezen voor mediation.

Een mediator kan de deelnemers daarin begeleiden. Zij staat niet boven de partijen, maar laat de deelnemers zelf de oplossing bepalen. Voor vrijwel elk geschil is via mediation tot een oplossing te komen, mits beide partijen hiertoe de bereidheid hebben.

De belangrijkste uitgangspunten voor mediation zijn; Vrijheid, Vertrouwelijkheid, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.

Vrijheid omdat niemand gedwongen kan worden om deel te nemen aan het mediation-proces.
Vertrouwelijkheid omdat de deelnemers zich vooraf via een overeenkomst verbinden tot geheimhouding.
Veiligheid omdat de mediator zorgt voor een veilige omgeving waarin naar elkaar geluisterd wordt.
Verantwoordelijkheid omdat partijen de verantwoordelijkheid voor de oplossing van hun conflict niet uit handen geven.