Opstellen echtscheidingsconvenant
Convea doet veel mediations op het gebied van echtscheidingen en omgangsregelingen. U wordt begeleid bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. In het convenant worden de zakelijke aspecten van de echtscheiding vastgelegd. Hierin leggen partijen vast op welke wijze ze de gevolgen van hun echtscheiding willen regelen en welke afspraken ze maken voor de toekomst.

Het ouderschapsplan
Als er minderjarige kinderen zijn is het voor alle ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarin leggen de ouders hun verantwoordelijkheden, afspraken en omgang met de kinderen vast. De mediator heeft een pedagogische achtergrond en kan u eventueel helpen om samen met uw kind of kinderen tot afspraken te komen.

Alimentatie
Bij het in onderling overleg vaststellen van een alimentatiebedrag of het maken van een draagkracht berekening kan de mediator u behulpzaam zijn. Een alimentatiebedrag is aan verandering onderhevig. Wilt u weten of het bedrag dat u ooit hebt afgesproken nog steeds juist is? Ook daarvoor kunt u bij de mediator terecht.

Het indienen van een echtscheidingsverzoek
Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek is een advocaat nodig. Advocatenkantoor Fischer FuhlerConvea heeft hierover afspraken gemaakt met Advocatenkantoor Fischer-Fuhler te Emmen.
Zij kunnen dit op een vlotte en prettige manier voor u regelen. Uiteraard bent u ook vrij om hiervoor een advocaat naar keuze te benaderen.        

Mediation in strafzaken
Convea is ook gespecialiseerd in het bemiddelen in strafzaken. Een contact tussen dader en slachtoffer met behulp van een mediator kan slachtoffers helpen bij het verwerkingsproces. Daarnaast is het voor de dader een kans om zijn spijt te betuigen en mogelijk zijn strafvervolging te beïnvloeden. Uiteraard is hierbij een vrijwillige deelname voor beide partijen vereist. De mediator is graag bereid om samen met u te kijken of uw zaak geschikt is voor mediation.