Voor mediation kan mogelijk subsidie worden verkregen. Hiervoor moet net als bij juridische bijstand een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag wordt door de mediator samen met u ingediend.

De Raad bekijkt op basis van uw persoonlijke inkomen en vermogen of u hiervoor in aanmerking komt. In geval van echtscheiding wordt naar de afzonderlijke inkomens van beide partijen gekeken.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u zelf zien of u voor subsidie in aanmerking komt.